Aktualności

O nic się już zbytnio nie troskajcie,

ale w każdej sprawie wasze prośby

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie"

List Pawła do Filipian 4,4-7

 Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.                                                                                                                   Dzieje Apostolskie 16,31